Uw browser is verouderd.

Expertise automotive

Expertise automotive

Wij bestrijken alle aspecten van de waardeketen van schadeafhandeling

Expertise automotive

DEKRA Claims Services werkt nauw samen met DEKRA Expertise, de interne dienst die schadebeoordelingen uitvoert. Onze taken vullen elkaar aan en samen vertegenwoordigen we alle segmenten van de waardeketen van schadeafhandeling opdat onze klanten het beste resultaat voor hun schadedossier behalen.

DEKRA Expertise verleent een totaalservice voor schadebeoordelingen, en dit zowel in standaardpakketten als op maat:

  • Beoordelingen van voertuigschade, inclusief berekening van herstellingskosten, beoordeling van hypothetische vervangingswaarde, schade aan voertuigen tijdens het vervoer, …
  • Rapporten over voertuigschade, inclusief tele-expertise van schade, rapporten over glasschade, factuurauditing, plausibiliteitsrapporten, …
  • Schaderapporten voor schade voortvloeiend uit natuurrampen en overmacht
  • Waardebepalingen en schadebeoordelingen voor oldtimers
  • Gedetailleerde analytische beoordelingen en gespecialiseerde laboratoriumverslagen

Voor meer informatie over DEKRA Expertise en onze diensten kunt u terecht op onze website www.dekra.com.

Pagina delen