Uw browser is verouderd.

Motorrijtuigen

Motorrijtuigen

Behandeling van binnenlandse en internationale schadedossiers volgens de regelgeving Vierde Richtlijn en Groene Kaart

Motorrijtuigen

Slachtoffers van een verkeersongeval in eigen land waarbij een aansprakelijke partij betrokken is die verzekerd is in een ander Europees land kunnen schadevergoeding eisen volgens het Groene Kaart-systeem dat gehanteerd wordt door hun nationale Bureau van Autoverzekeraars. Deze instantie waarborgt buitenlandse autobestuurders de verplichte minimumverzekering die in het gastland bij wet vereist is. Alle verzekeraars die aan het systeem meedoen, moeten een correspondent aanstellen in elk land waar het systeem van toepassing is. DEKRA Claims Services kan optreden als uw correspondent. Wij hebben jarenlange ervaring in schadeafhandeling volgens het Groene Kaart-systeem, al vanaf het systeem werd ingevoerd.

Inwoners van een EU-lidstaat die het slachtoffer worden van een verkeersongeval elders in Europa, kunnen schadevergoeding eisen volgens de Vierde Richtlijn Motorrijtuigenverzekering 2000/26/EG. Iedere verzekeraar die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en die een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) aanbiedt, is volgens de bepalingen van de EU-richtlijn verplicht om in elke lidstaat een schaderegelaar aan te stellen. Als een van de marktleiders op het vlak van dienstverlening aan de verzekeringssector kan DEKRA Claims Services optreden als schaderegelaar. DEKRA zal, conform de instructies van een verzekeraar, de schadedossiers Vierde Richtlijn voor die verzekeraar ontvangen, beheren en afhandelen. Zodoende kunnen slachtoffers van een ongeval in het buitenland via DEKRA Claims Services een schadedossier indienen in hun eigen land.

Uiteraard behandelen wij ook casco schades (all-risk)

Pagina delen