Uw browser is verouderd.

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Wij helpen u met efficiënt claims management

Onze werkwijze

DEKRA heeft zeven bedrijfsprincipes die de basis vormen voor alle activiteiten in onze onderneming. Samen vormen ze de gedeelde filosofie van alle geledingen van DEKRA en fungeren ze als maatstaf voor de manier waarop we omgaan met elkaar, onze zakelijke partners en onze klanten. Onze bedrijfsprincipes zijn: economisch succes, groei, klantgerichtheid, globalisering, innovatie, integratie en persoonlijk. Deze principes zijn bepalend voor onze manier van werken en vormen een leidraad voor nieuwe ontwikkelingen en bij onze (neutrale) visie op veiligheid.

Naast de bedrijfsprincipes van DEKRA en rekening houdend met de eigenheid van schadeafhandeling huldigt DEKRA Claims Services ook enkele specifieke bedrijfsprincipes:

  • Operational excellence: we werken met duidelijk vastgelegde en overeengekomen Service Level Agreements volgens de wettelijke, financiële en personeelsgebonden vereisten. Onze instrumenten op het vlak van workflow management en ICT stellen ons in staat om oplossingen aan te bieden die zowel flexibiliteit als automatisering toelaten. Onze hoogopgeleide, ervaren dossierbehandelaars werken samen met u aan oplossingen voor uw zakelijke behoeften en streven ernaar om uw klanten tevreden te houden.
  • Consequente aanpak: aangezien we hoofdzakelijk met verzekeringsmaatschappijen werken, zijn we ons ervan bewust dat een duurzame relatie in de verzekeringssector van het grootste belang is en onze blijvende aandacht krijgt.
  • Buitengewone klantgerichtheid: voor ons staat de klant centraal in alles wat we doen, en dus bieden we diensten voor schadebehandeling die afgestemd zijn op uw bedrijfsdoelstellingen en vakgebied.
  • Integriteit vóór alles: we streven er te allen tijde naar om de belangen van onze klanten te beschermen en tegelijk respect op te brengen voor de waardigheid van slachtoffers van ongevallen, wat ons in staat stelt om tot wederzijdse tevredenheid en de snelle afhandeling van schadedossiers te komen.

Pagina delen